Loading...
TEST MATURALNY MATEMATYKA 2018-11-24T16:34:21+00:00

Pytanie 1. Wyrażenie 16-(3x+1)² jest równe:

(3-3x)(5+3x)(15-3x)²(5-3x)(5+3x)15-9x²

Pytanie 2. W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?

4%5%20%25%

Pytanie 3. Dane są dwa okręgi o promieniach 10 i 15. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:

2,551012,5

Pytanie 4. Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W=(5, 7). Wówczas prawdziwa jest równość:

f(1)=f(9)f(1)=f(11)f(1)=f(13)f(1)=f(15)

Pytanie 5. Ciąg (an) jest określony wzorem an=(n+3)(n-5) dla n≥1. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa:

3479

Aby poznać wynik podaj swoje dane.