Loading...
TEST MATURALNY CHEMIA 2018-11-24T16:28:42+00:00

Pytanie 1. W wyniku reakcji kwasu karboksylowego i alkoholu powstaje:

eteresterwęglowodórsól

Pytanie 2. Stężenie molowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 5g Na w 100 ml wody wynosi:

0,50 mol/dm³1,77 mol/dm³2,17 mol/dm³3,08 mol/dm³

Pytanie 3. Wiązania wodorowe tworzą się w przypadku obecności grup:

hydrofilowychhydrofobowycheterowychwęglowych

Pytanie 4. Katalizator to substancja dodawana do układu celem:

obniżenia energii aktywacjipodwyższenia energii aktywacjiustabilizowania energii aktywacjiwyeliminowania energii aktywacji

Pytanie 5. Celem wykrycia obecności wiązania peptydowego należy wykonać:

reakcję biuretowąpróbę Trommeramiareczkowanie alkacymetrycznereakcję ksantoproteinową

Aby poznać wynik podaj swoje dane.