Loading...
TEST MATURALNY BIOLOGIA 2018-11-24T16:31:38+00:00

Pytanie 1. Między dwiema cząsteczkami glukozy podczas reakcji kondensacji powstało wiązanie:

kowalencyjne–glikozydowewodorowe–glikozydowekowalencyjne–estrowejonowe–glikozydowe

Pytanie 2. Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP.

błona zewnętrznaprzestrzeń międzybłonowabłona wewnętrznamatriks (macierz)

Pytanie 3. Zaznacz, który z wymienionych potencjalnych efektów fizjologicznych na pewno nie będzie skutkiem długotrwałego utrzymywania się kortyzolu we krwi.

Zmniejszenie produkcji przeciwciał.Zwiększenie stężenia glukozy we krwi.Przyspieszenie glikogenogenezy.Przyspieszenie glukoneogenezy.

Pytanie 4. Zwielokrotnienie całego kompletu chromosomów nazywa się:

poliploidyzacjąloidyzacjątelomeryzacjąlepto ten

Pytanie 5. Który z wymienionych pojęć nie oznacza żadnego taksonu?

rządszeregklasagromada

Aby poznać wynik podaj swoje dane.