Pięciolinia

Pięciolinia służy do zapisywania nut. Składa się z pięciu linii, które liczymy od dołu ku górze, oraz czterech pól pomiędzy tymi liniami, które również liczymy od dołu ku górze:
pięciolinia

W razie potrzeby dopisuje się linie dodane górne (nad pięciolinią) lub dolne (pod pięciolinią). Linie dodane górne liczymy od dołu ku górze, linie dodane dolne — od góry ku dołowi: pięciolinia

Nuty mogą być umieszczone na liniach, między liniami, nad liniami oraz pod liniami: pięciolinia

2018-12-06T08:45:16+00:00